Job Type: Пълно Работно Време

Работа на пълен работен ден.

01 мар. 2018

Електротехник, изграждане и поддръжка на електрически инсталации

Във връзка с разширяване на своята дейност компанията търси да назначи:

Електротехник – изграждане и поддръжка на електрически инсталации.

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Изгражда и поддържа електрически инсталации в сгради;
– Открива и отстранява проблеми в електрически инсталации;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
– Квалифициран електротехник със средно специално или по-високо образование;
– Опит в монтажа и изграждането на електрически инсталации;
– Познания и умения за разчитане на електрически схеми;
– Шофьорска книжка;
– Владеене на английски език е предимство;
– Мотивация за работа и усъвършенстване;
– Умения за работа в екип;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
– Система за атрактивно възнаграждение;
– Възможност за професионално развитие;
– Работа с млад екип в динамична работна среда;
– Служебен автомобил;
– Служебен мобилен телефон;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
– Автобиография на български език;
– Мотивационно писмо на български език;
– Актуална снимка;

 

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
Моля, обърнете внимание, че на интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати, предоставили пълния комплект от документи!