Видеонаблюдение в подлеза на бул. България и бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов


Видеонаблюдение в подлеза на бул. България и бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов

Фирма МАКСТЕЛ изгради и предаде на Столична община, система за видеонабюлюдение в подлеза на бул. България и бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов. Системата е изградена с 4 мегапикселови куполни камери на Sunell и видеорекордери NUUO Crystal. Системата осигурява възможност на наблюдение и реакция в няколко центъра. Новите участъци са част от проекта за разширяване на съществуващата система за наблюдение в столицата.