Сертификати

Сертификат за въведена система за управление на сигурността на информацията по стандарт:

ISO 27001:2013

Сертификат за въведена система за управление
на качеството по стандарт:

ISO 9001:2008

Сертификат за въведена система за управление на безопасността и здравето при работа по:

OHSAS 18001:2007

Сертификат за въведена система за управление на околната среда:

ISO 14001:2004