Техническа поддръжка

Имате необходимост от професионална техническа помощ?

 На територията на цялата страна предлагаме абонаментна или почасова техническа поддръжка, както и профилактика и периодичен технически преглед на всички видове системи за сигурност (СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване), за клиенти които не са експерти в областта или не разполагат с квалифицирани специалисти в екипа си.

Дейностите по обслужването включват:

• Отстраняване на текущи проблеми в системите за сигурност:
– Проверка за работоспособност на място, подмяна на дефектирали захранващи блокове и елементи;
– Изтегляне на нови и ремонт на съществуващи медни и оптични трасета;
– Добавяне на нови устройства и разширение на съществуващи системи, потребители и др;

• Профилактика на опроводяването, подреждане и оптимизиране на кабелните връзки;
• Профилактика на детектори, видеокамери и обективите към тях, почистване и фокусиране;
• Профилактика на корпусите за външен монтаж, преглед на гумените уплътнения, щуцери, почистване на защитните стъкла, проверка закрепващите механизми и др.;
• Проверка на интегритета на базите данни с видеозаписи на платформите за запис на видео, сверяване на системен часовник при необходимост;
• Профилактика на свързващите BNC, RJ45 и захранващи конектори;
• Проверка на микрофоните за аудио запис и свързващите конектори;
• Проверка на състоянието на записващите системи (DVR/NVR) – захранване, вентилатори, твърди дискове, обезпрашаване, преглед на системните логове за грешки и критични събития, корекция на час/дата и настройки на системите спрямо изискванията на възложителя;
• Проверка на Интернет свързаноста на системите за запис и отстраняване на проблемите;
• Преглед, настройка и ъпгрейд на фърмуер и софтуерни пакети на цифрови IP камери и комуникационно оборудване – проверка за пропуски в сигурността и актуализиране и оптимизиране на работните параметри;
• Преглед, настройка и ъпгрейд на фърмуер и софтуерни пакети на цифрови записващи устройства (DVR/NVR) – проверка за пропуски в сигурността и актуализиране и оптимизиране на работните параметри;

Клиентите на абонаментна техническа подръжка получават:

– Ежемесечен периодичен технически преглед;
– Аварийно повикване и отстраняване на проблеми – спрямо SLA;
– Дежурен екип с реакция събота и неделя, почивни и празнични дни;

Свържете се с нас за повече информация и изготвяне на предложение за техническа подръжка.