Система за управление на видео стена за Столична община


Система за управление на видео стена за Столична община

Фирма МАКСТЕЛ инсталира и въведе в експлоатация система за управление на визуализацията тип „видео стена“ в Оперативен дежурен център и видеонаблюдение при дирекция „Сигурност“ на Столична община. Системата е изпълнена с устройства на ATEN Corporation. Системата е модулна и позволява свободен избор от конфигурации от входни и изходни контролери и богата гама от интерфейси. За управление се използват таблети с инсталиран софтуер за управление на видео стена.