Подмяна осветление в КАВЕН-ОРБИКО

Фирма МАКСТЕЛ успешно достави и изпълни проект за подмяна на осветителните тела в логистичния център на КАВЕН-ОРБИКО, гр. София.