Видеонаблюдение в кв. Красна поляна, гр. София

Фирма МАКСТЕЛ започна работа по изграждането на система за видеонаблюдение в кв. Красна поляна, гр. София.